Chyť svoju šancu

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“. OZ Tvorivá dielňa reagovalo na zverejnenú výzvu OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2. Iniciatíva