moj.dgn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work-life balance je o rovnováhe, nemusí to však byť vždy 50:50 ako si mnohí myslia. Závisí to od človeka, ako si to rozdelí a ako to každému vyhovuje. Táto rovnováha sa mení každým dňom. V každom období života máme iné priority a iné povinnosti, je iné ak ste slobodný/á a je iné ak máte rodinu, deti. Taktiež inak vníma veci okolo seba človek, ktorý práve oslávil 18-tku a inak bude veci vnímať dôchodca.

V dnešných časoch má mnoho ľudí problém nájsť rovnováhu medzi prácou a zodpovednosťou za rodinu, deti, atď. Pre niektorých je problém nájsť si  čas mimo práce pre seba samých, na šport, rekreáciu, na zdravie. Neustály tlak zamestnávateľov na výkon často spôsobuje, že ľudia si nedokážu rozdeliť čas a energiu medzi prácu a iné dôležité aspekty života.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť každodennou snahou človeka urobiť si čas pre rodinu, priateľov, duchovný život, osobný rast- okrem požiadaviek na pracovisku. Pracovná kariéra sa mení. Ľudia dnes menia nielen pracovné miesto, ale opakovane aj profesiu, striedajú sa obdobia zamestnania a nezamestnanosti a tiež sa menia aj spôsoby (zamestnanie, samozamestnanie, podnikanie). Od jednotlivcov sa stále viac očakáva, že svoju pracovnú kariéru si budú riadiť sami.

Úspešný ste vtedy, keď ste šťastný a spokojný, keď vám v živote nič nechýba.

Kľud a vyrovnanosť je základom nášho života, a to máme vtedy, ak sme v harmónii a v súlade so všetkým, čo nás v pracovnom aj súkromnom živote obklopuje.

Som presvedčená, že ľudia, ktorí nachádzajú šťastie a zmysel v práci, bývajú tiež spokojní v súkromí.