janetteMgr. Janette Neklapilová – som kariérová poradkyňa akreditovaná MŠ SR a členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

Od roku 1991 zbieram pracovné a životné skúsenosti. Pôsobila som v rôznych oblastiach štátnej správy, aj v súkromnom sektore vo výkonných a manažérskych pozíciách, so zameraním na obchod ako aj na rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.
Od roku 2014 a po absolvovaní ročného akreditovaného výcviku na Career Development Academy pôsobím v oblasti kariérového poradenstva, v rámci ktorého sa mojim poslaním stalo sprevádzanie klientov pri hľadaní rovnováhy a zmysluplnej práce, ktorá ich bude robiť šťastnými.
Pracujem individuálnou aj skupinovou formou s klientmi, pomáham im nájsť svoje kariérne smerovanie a byť úspešnými.
„Úspešný človek ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí, čo sa mu chce.“
Z doterajších skúseností viem, že často ľudia nevedia prezentovať svoju hodnotu a svoj prínos. A často to ani nevedia pomenovať. Prečo? Pretože ich to nikto neučí. Nemajú sa to kde naučiť. Každý má vo svojich rukách zodpovednosť za svoj vlastný život, nie každý je však na to dostatočne pripravený.

Moja cesta ku kariérovému poradenstvu:
V priebehu 23 rokov zbierania pracovných a životných skúseností z pracovného prostredia, som pôsobila v rôznych oblastiach štátnej správy aj v súkromnom sektore. Prešla som rôzne výkonné aj manažérske pozície, kde som sa zaoberala predovšetkým obchodom, ako aj oblasťami, zameranými na rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Dospela som k rozhodnutiu, že nastal čas naplniť môj sen.
Možno si niekto položí otázku :,,prečo až teraz“? Odpoveď je jednoduchá. Nadobudla som pocit, že už som dostatočne skúsená a pripravená. Po celú tú dobu som sa vo voľnom čase intenzívne zaoberala témami rozvoja ľudí, napĺňania ich potenciálu, no nemala som odvahu opustiť ,, bezpečný prístav“ stáleho zamestnania a pustiť sa na „šíre more“ vlastného podnikania v oblasti kariérového poradenstva. Ale sen, túžba, motivácia a vášeň nakoniec zvíťazili. K svojmu akademickému vzdelaniu v personálnom manažmente som pridala rôzne kurzy, školenia, semináre a akreditovaný ročný výcvik kariérového poradenstva. Spolu s poznaním sveta práce, sa mojim poslaním stalo sprevádzanie klientov pri hľadaní rovnováhy a zmysluplnej práce, ktorá ich bude robiť šťastnými, ktorá ich bude baviť, kde sa budú cítiť dobre a kde budú sami sebou. Ja som už vďaka tomu svoje šťastie našla. A čo Vy?

Kurzy, výcviky, vzdelanie:

  • Akreditovaný ročný výcvikový program kariérového poradenstva „Career Development Academy“, Navigácia v povolaní, 2015
  • Tréningový program- Vedenie výberových pohovorov, Top Consult Group, 2014
  • Vodcovstvo a koučing, Person, 2012
  • Obchodný rozhovor a telemarketing, Person, 2012
  • Magisterské štúdium: personálny manažment (štúdium orientované na ľudské zdroje, personalistiku, psychológiu, pedagogiku..), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice/Prešovská Univerzita, Filozofická fakulta, 1995-2000

logo-clena-ZKPRK-transparent-200x75

Spolupráca:
V spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (www.rozvojkariery.sk) sa aktívne zúčastňujem veľtrhov vzdelávania a veľtrhov práce, kde stretávam, počúvam a konzultujem reálne problémy skutočných ľudí, ktorí riešia konkrétne situácie na trhu práce, alebo stoja pred voľbou ďalšieho štúdia. Na spomínaných podujatiach taktiež vediem workshopy.

 

 

gabriela_oslackaMgr. Valéria Oslacká – externá lektorka
– Kariérová poradkyňa so zahraničnými skúsenosťami, špecialistka na tvorbu životopisov, motivačných listov, pracovného portfólia, atď.

V roku 2000 som ukončila magisterské štúdium Andragogiky – Vzdelávanie dospelých a od vtedy sa venujem práci s dospelými v rámci rôznych oblastí ich života. Prešla som pozíciou personalistky i náborovej pracovníčky, čo mi ukázalo ako často ľudia hľadajúci prácu, pristupujú k celému procesu neefektívne. Neskôr som sa preto zamerala na ich potreby ako kariérová konzultantka, pracovala som s ľuďmi individuálne pri príprave na ich pracovný pohovor, pri tvorbe efektívnych životopisov a motivačných listov a podobne. Tiež som počas môjho pôsobenia v Kanade 7 rokov pracovala vo vzdelávacom centre, kde som viedla semináre pre rôzne vekové skupiny ľudí na trhu práce.
Prispievala som do časopisu Profesia, moje kariérovo-orientované články sa objavili aj v Pravde a Hospodárskych Novinách.
Po návrate na Slovensko pracujem s mladšou vekovou skupinou – stredoškolákmi. Učím na strednej škole, poznávam ambície mladých, ale aj ich neistotu čo ďalej po skončení školy.
Som zástancom celoživotného vzdelávania a rozvoja osobnosti, preto medzi moje ďalšie profesijné vzdelávanie patria aj tieto:

Prevencia sociálno-patologických javov
Prešov
Inovačné metódy vo vzdelávaní
Prešov
Metódy individuálneho hodnotenia
Job Skills, Toronto
Práca so skupinou a prezentácia
Life Skills Dept. of YWCA, Toronto
Sociálne determinanty zdravia
York University, Toronto
Citlivé otázka rasizmu
COSTI, Toronto
Diverzita a práca s klientom
Toronto
Personality Dimension® – skupinový osobnostný formát
Career and Work Counselling (kariérové a pracovné poradenstvo)
Toronto