Prvý regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Košiciach.

  Prvý regionálny klub v Košiciach sa niesol v komornej atmosfére 21.3.2016. Pozvanie na klub prijal aj predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pán Štefan Grajcár. Oboznámil nás so súčasným stavom kariérového poradenstva na Slovensku a vzájomne sme diskutovali o možnom vývoji KP