w-štvorlístok Kariérové poradenstvo Vám môže priniesť:

 • plán pre vlastnú profesijnú dráhu,
 • schopnosť rozhodovania sa aj do budúcnosti,
 • úsporu času pri hľadaní zamestnania,
 • zníženie finančnej straty vďaka skráteniu doby nezamestnanosti,
 • zmiernenie stresovej záťaže spôsobenej profesnou zmenou,
 • zvýšenie sebavedomia,
 • nárast profesijnej /aj životnej/ spokojnosti,
 • poznanie svojich talentov,
 • schopnosť orientovať sa vo vlastných potrebách, čo skutočne chcem, aké sú moje kariérové ciele, kam smerujem,
 • objavenie toho, čo ma baví, napĺňa, čomu sa chcem v budúcnosti venovať,
 • identifikovať príležitosti na trhu práce,
 • rozhodnúť sa medzi rôznymi kariérovými cestami,
 • zistiť, čo skutočne chcem ja a nie čo chce moje okolie