dietaS fyzickou energiou človeka sa spája pohyb. Rodičia, ak budete svoje deti viesť k pohybu už odmalička a podporíte ich chuť ísť von, neskôr bude pre ne pohyb nie trestom, ale radosťou. A ak je v poriadku telo, väčšinou je v dobrej kondícii aj hlava.

Som aj členom OZ Reflexia, ktoré sa venuje aj deťom s poruchami učenia. Nedá mi nespomenúť, že pri NW prepájame pravú a ľavú hemisféru, čo výrazne prospieva deťom s poruchami učenia.