Kariérové poradenstvo

Individuálne poradenstvo

  • Základná všeobecná konzultácia: € 35/hod
  • Zážitkové kariérové poradenstvo: € 35/hod
  • Odborné personálne poradenstvo
    • konzultácia podporných dokumentov (životopis, motivačný list, príprava na pohovory a pod.: € 35/hod (balík € 300/10 hod)
    • poradenstvo zamerané na work-life balance, zladenie osobnosti s prácou: € 45/hod

Kurzy a workshopy

Cena závisí na dĺžke a obsahu kurzu

HR Consulting

Cenová ponuka závisí od požiadaviek klienta. Je predmetom individuálnej dohody.