Univerzitný deň kariéry- Univerzita Mateja Bela 2016

Univerzitný deň kariéry- Univerzita Mateja Bela 2016

V Banskej Bystrici sa konal 7.  ročník Univerzitného  dňa kariéry 2016, ktorý sa uskutočnil  dňa 5.10.2016  (https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/karierne-centrum-umb/univerzitny-den-kariery/univerzitny-den-kariery-2016.html) Ako pred rokom, aj tohto roku počas  celého dňa bola k dispozícii kariérová poradkyňa Janette Neklapilová zo spoločnosti NEKY- Kariérové poradenstvo, ktorá poskytovala individuálne poradenstvo

Prvý regionálny klub Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v Košiciach.

  Prvý regionálny klub v Košiciach sa niesol v komornej atmosfére 21.3.2016. Pozvanie na klub prijal aj predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pán Štefan Grajcár. Oboznámil nás so súčasným stavom kariérového poradenstva na Slovensku a vzájomne sme diskutovali o možnom vývoji KP