career-guidance Čo je kariérové poradenstvo
Kariérové poradenstvo je službou, ktorej cieľom je poskytnúť klientom účinnú pomoc pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní, voľby či zmeny povolania alebo ďalšieho vzdelávania. Ide o proces, v rámci ktorého kariérový poradca sprevádza klienta pri zorientovaní sa v situácii, určení cieľov a smeruje ho k očakávaným výsledkom. Prebieha formou individuálnych konzultácií. Počet stretnutí závisí od konkrétnych požiadaviek klienta, ale aj od toho kde sa klient nachádza, čo už o sebe vie, nakoľko má preskúmané možnosti a od jeho očakávaní. (viac…)


career-guidanceKto potrebuje kariérové poradenstvo
Kariérové poradenstvo je určené všetkým ľuďom, ktorých túžbou je, aby svoj život trávili v zmysluplnej práci, ktorá ich bude robiť šťastnými. (viac…)


Prínos kariérového poradenstva

(viac…)


Čo je potrebné ku kariérovému poradenstvu?

Len vaše odhodlanie. Čiže niečo, s čím nie ste spokojný/á, alebo si neviete s niečím poradiť, rozhodnúť sa a chceli by ste to SKUTOČNE zmeniť. (viac…)


curriculum-vitaePríprava na pracovné pohovory, konzultácia životopisov,..

Životopis a motivačný list je vstupnou bránou na trh práce – k vytúženej práci  môže dvere otvoriť, alebo zatvoriť- to záleží na ich kvalite

Odborné poradenstvo je poslednou fázou kariérového poradenstva, ktoré je spojené s konkrétnymi akčnými krokmi človeka. Pomáha klientom zostaviť prezentačné materiály k svojej osobe (životopis, motivačný list) a pripravuje ho na rozhovory s budúcim zamestnávateľom, výberové konania a pod. (viac…)


worklife-balanceZladenie osobnosti s prácou- work-life balance

(viac…)