w-prir-mostŽivotopis a motivačný list je vstupnou bránou na trh práce – k vytúženej práci  môže dvere otvoriť, alebo zatvoriť- to záleží od ich kvality.

Odborné poradenstvo je poslednou fázou kariérového poradenstva, ktoré je spojené s konkrétnymi akčnými krokmi človeka. Pomáha klientom zostaviť prezentačné materiály k svojej osobe (životopis, motivačný list) a pripravuje ho na rozhovory s budúcim zamestnávateľom, výberové konania a pod.

Prebieha formou rozhovoru, prípadne aj spracovaním rôznych dotazníkov či testov, ktorých cieľom je zistiť to, aký klient je (osobnostné predpoklady), čo vie (schopnosti) a v neposlednom rade aj to, čo chce (motivácia). Uvedené zložky sú totiž rozhodujúce pri výbere vhodného kandidáta zo strany budúceho zamestnávateľa. Frekvencia a počet stretnutí závisí od vzájomnej dohody s klientom.

Každý pohovor Vám môže zmeniť život.