Dňa 5.10.2016 od 9.30 do 15.00 hod Univerzitný deň kariéry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Bližšie info:

https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/karierne-centrum-umb/univerzitny-den-kariery/univerzitny-den-kariery-2016.html

Univerzitný deň kariéry 2016 UMB