V Banskej Bystrici sa konal 7.  ročník Univerzitného  dňa kariéry 2016, ktorý sa uskutočnil  dňa 5.10.2016  (https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/karierne-centrum-umb/univerzitny-den-kariery/univerzitny-den-kariery-2016.html)

Ako pred rokom, aj tohto roku počas  celého dňa bola k dispozícii kariérová poradkyňa Janette Neklapilová zo spoločnosti NEKY- Kariérové poradenstvo, ktorá poskytovala individuálne poradenstvo študentom, konzultovala s nimi  rady a tipy pri písaní životopisu. V sekcii career fair mala prednášku na tému: „ Prines si so sebou životopis- vylepšíme ho“.

Študenti  nahliadli a boli informovaní  o tom, čo ponúka kariérové poradenstvo a prečo je v rôznych životných etapách v dnešnej dobe dôležité. Verím, že aj napriek krátkemu času sa nám spolu podarilo  naznačiť im smer, podporiť ich vo vlastnom rozhodovaní a smerovaní a taktiež ich oboznámiť o dôležitosti vlastného osobného rozvoja.

Počas prednášky sa nám podarilo zozbierať  aj krátku spätnú väzbu a rada sa s Vami podelím o niektoré odpovede:

cenné rady z praxe

-uvedomiť si kto som a kam chcem smerovať

-odnášam si nové informácie, primárne to, že v CV mám vyzdvihnúť svoje schopnosti

– dôležité je sebapoznanie

– prednáška sa mi veľmi páčila, bolo to zaujímavé

– rady, čomu sa v CV vyvarovať

– dôležité je robiť všetko s láskou v srdci

– netreba písať do životopisu všetko, čo uvádzajú rôzne portále

– máte pravdu, ľudia majú robiť to, čo ich baví. Každý je originál

– dozvedel som sa konkrétne príklady, čo v CV uvádzať a čo nie

– je dôležité poznať svoju víziu

– ak hlbšie spoznám sám seba, ľahšie sa mi nájde pracovná pozícia vhodná pre mňa

Všimli ste si, že každý si odniesol z prednášky niečo iné? Aj to svedčí o tom, že každý sme jedinečný a každý sme originál.

Mojou snahou bolo dostať tému kariérového poradenstva medzi študentov, ktorých ako budúcich absolventov čaká prechod na trh práce.

Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať organizátorovi tohto podujatia za pozvanie a verím, že pre študentov to bolo nielen prínosné, ale  že sa mi podarilo im aspoň trochu uľahčiť  prechod z Univerzity  do reálneho sveta- na trh práce. Aj touto cestou im prajem veľa šťastia, keďže šťastie praje pripraveným.

Univerzitný deň kariéry- Univerzita Mateja Bela 2016